Skąd wzięła się nazwa OMO?  O - Odżywianie.  M - Mycie  O - Odżywianie.